Д-р Деница Денчева: РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ СЕ ЛЕКУВА, АКО Е ХВАНАТ НАВРЕМЕ

Снимка: Екатерина Димитрова

Д-р Деница Денчева е потомствен лекар. Завършва Медицинска академия – София през 1986 г. През 1995 г. придобива специалност вътрешни болести, през 2000 г. – специалност по пневмология и фтизиатрия, а през 2016 г. . –  магистърска степен по здравен мениджмънт. Работила е в IV МБАЛ – София, V МБАЛ – София, СБАЛББ „Света София“ – София, а в момента е началник на отделението по вътрешни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище.

Ракът на белия дроб е едно от най-честите онкологични заболявания, а според статистически данни у нас той е най-честото онкологично заболяване при мъжете. Какви са причините за това?

Тютюнопушенето, мръсният въздух, работа с вредности (бои, химикали, изпарения), запрашеност на работното място. Около 80 – 90% от разболелите се от рак на белия дроб са бивши или настоящи дългогодишни пушачи – не само мъже, но и жени.

Какви хора са предразположени към такова заболяване?

Предимно пушачи. При възрастните хора над 50 години рязко се покачва процентът на болните.

Какви са симптомите?

За съжаление белодробният рак дава доста нехарактерни и късни симптоми, поради което не се открива навреме. В много случаи е диагностициран в стадий, който е неопарабилен или вече има усложнения, непозволяващи провеждане на каквато и да била терапия. Характерни симптоми са кръвохрачене, болки в гърдите, задух, повишена температура при насложени възпалителни изменения – така наречената мантелна пневмония. Когато е налице продължителна кашлица, неотшумяваща повече от месец въпреки приложено лечение, е необходимо да се направи фибробронхоскопия за потвърждаване или отхвърляне на предполагаемата диагноза. При някои варианти на белодробен рак болките са в и около раменната става, поради което обикновено се провежда лечение с НПВС и физиотерапия и диагностицирането на болестта се забавя. Такива оплаквания имат и хора с други заболявания и ако не се помисли за рак на белия дроб и не се направи рентгенова снимка, няма как да се открие онкологичното заболяване.

Какви изследвания се извършват, за да се постави точна диагноза?

Рентгенография на бял дроб и задължително КАТ на бял дроб, като се препоръчва изследване с контрастно вещество, ако човек е с нормален креатинин. Фибробронхоскопия или биопсия при достъпен за биопсиране процес за хистологична верификация.

Как се лекува ракът на белия дроб?

Лечението се определя от онколог според резултатите от хистологичното изследване. В последно време у нас се прави и генетично изследване, което дава представа дали пациентът е подходящ за химиотерапия или не. Оперативното лечение се определя от гръден хирург, в зависимост от това дали туморът е операбилен или не. Като преди и след операцията по лекарска преценка може да се проведе химио- или друга терапия.

Какви операции се извършват?

Всеки случай е индивидуален и каква оперативна интервенция ще се проведе се решава от гръдния хирург. Зависи от общото състояние на пациента, придружаващите заболявания, мястото на туморния процес, наличие на близки и далечни метастази и т.н.

След операция какви усложнения могат да се получат?

Поради намаляване обема на белия дроб, вследствие отстраняване на тумора, а с него и на част от здравата тъкан, може да се появи задух, болки в гърдите (заради сраствания от страната на операцията), дихателна недостатъчност, както и по-чести инфекции на белия дроб.

В България разполагаме ли с най-съвременните методи на лечение?

Да. Хората трябва да са спокойни. У нас ракът на белия дроб се лекува, ако е хванат навреме и, разбира се, в зависимост от хистологичния вариант и степента на агресия при прогресия на процеса.

Лечението на карцином може ли да предизвика странични действия?

След провеждане на лъчетерапия по повод карцином на гърда често се получава фиброза на белия дроб на мястото на облъчване. След всяка химиотерапия се наблюдават промени в кръвната картина – спад на левкоцитите, хемоглобина, повишаване на чернодробните проби и др.

Къде са най-честите метастази?

В самия бял дроб, в черния дроб, костите, по-рядко – в мозъка.

Кога карциномът рецидивира?

Когато е получена ремисия, след години обикновено се откриват метастази в прицелните органи. Няма статистика след колко време ще стане това, може и да не настъпи рецидив.

У нас правят ли се клинични проучвания с пациенти, болни от рак на белия дроб, относно прилагане на съвременна терапия и какви хора могат да се включат в тях?

Да. Всеки пациент, подходящ за даденото лечение, може да участва в клинично проучване.

Ако някой от родителите е бил с рак на белия дроб, каква е вероятността детето му да боледува от същото онкологично заболяване?

Съществува генетична предразположеност към онкологичните заболявания. Вероятността е относително голяма, но не задължителна.

Какво още трябва да се прави като профилактика за ранното откриване на рак на белия дроб?

Профилактиката е спиране на тютюнопушенето. Реагиране колкото се може по-бързо при поява на горепосочените симптоми. Консултация с пулмолог и насочени изследвания – поне рентгенография на бял дроб.

Екатерина Димитрова

 

Напиши първи коментар

Коментари

Your email address will not be published.


*