Д-р Красимира Станчева: ЧЕСТО ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРОВОКИРАТ ГЪРЧОВЕ ПРИ ДЕЦАТА

Снимка: УМБАЛ "Александровска"

Д-р Красимира Станчева е завършила Ленинградския педиатричен медицински институт. Специалист е по педиатрия, нервни болести и ЕЕГ. Дълги години е била управител на СБДАЛБ „Проф. Иван Митев“ – София. В момента работи в УМБАЛ „Александровска“.

Какво представляват гърчовете в детска възраст?

Гърчовете са едно състояние при децата в различни възрасти, провокирано много често от вирусни или бактериални инфекции. Най-често се проявяват при деца от две до седем години. Например грип може да отключи появата на гърчова симптоматика. Когато е за първи път, обикновено е с кратка продължителност – до две минути. После детето излиза от това състояние и за момента не се изисква някакво специфично лечение.

Обикновено, когато детето получи гърч, родителите извикват спешна медицинска помощ. Колегите поставят диазепам, след което то изпада в състояние на сън. Желателно е по-късно да се посети и личния лекар, за да се установи каква е причината за гърча. Най-често е свързана с вирусна инфекция, която е започнала с много висока температура (до 39 – 40 градуса), с болки в гърлото, болки в ушите. Личният лекар пуска пълна кръвна картина, а след това насочва детето към специалист.

Какви видове са гърчовете при децата?

Прости фебрилни гърчове, които обикновено са до 7-годишна възраст. Те са с продължителност една-две минути и се овладяват само с прием на диазепам. Може да се даде парацетамол или друго противотемпературно средство. След резултатите от пълната кръвна картина личният лекар може да включи и антибиотично лечение. Но има състояния, при които така наречените прости гърчове преминават в сложни. За тях задължително трябва да се търси консултация със специалист в областта на детската неврология, тъй като това са първи симптоми на проява на епилептичен синдром. Сложните гърчове са с продължителност 10-15 минути. При някои от тях има латерализация, тоест гърчът започва като потреперване на цялото тяло, но с участие на някои от крайниците или отклоняване на погледа към посока на гърча. Те се наричат парциални гърчове. За тях също се изисква специфично лечение. Тези сложни гърчове могат да бъдат провокирани от висока температура, но могат да са и със субфебрилна температура (37.5 – 38, 38.1 и 38.2). В такива случаи детето трябва да се заведе при детски невролог, който да направи електроенцефалография (ЕЕГ).

Кои са рисковите фактори?

При фебрилните гърчове много често има наследствен фактор, предаван от някой от родителите или техни близки роднини. Децата, които са с по-слаба имунна система и често боледуват, също крият риск от наличие на такава симптоматика. Не без значение за появата на гърчове е и самата бременност на майката, раждането (особено недоносени и деца с по-ниско тегло), които са били в кувьоз, имали са по-протрахирана жълтеница. Има и някои малки симптоми, които довеждат до мисълта, че е възможно при наличие на някаква интеркурентна инфекция да се отключи гърчова симптоматика – например ако детето на един месец не си задържа главичката, не се обръща на четиримесечна възраст, не сяда на шестия месец. При децата с установена детска церебрална парализа (тя се установява след четвъртия месец от раждането) също има рискове от възникване на такъв епилептичен синдром. Съществува и една много тежка гърчова симптоматика, която се появява между третия и четвъртия месец след раждането. При нея етиологията пак се крие в самата бременност, по-протрахирано раждане (детето не е родено със секцио или е родено с по-ниско тегло). Има деца, които са родени доносени и въпреки това се появява така нареченият синдром на Уест, който е един от най-тежките и лошо прогнозтични епилептични синдроми в кърмаческа възраст. Тези деца задължително трябва да бъдат хоспитализирани, за да се започне лечение. Това е много специфично кортикостероидно лечение. А наличието на синдром на Уест в ранна кърмаческа възраст води и до тежко физическо и умствено изоставане на детето в развитието. Именно заради това трябва навреме да се вземат мерки за адекватно лечение, при което сравнително по-спокойно преминава гърчовата симптоматика. След това трябва да се овладее и двигателният дефицит – чрез комплексни мерки на физиотерапия. Но тя трябва да се провежда деликатно, защото при по-активна рехабилитация, сама по себе си може да доведе до появата на гърчове.

Новородено може ли да получи гърч?

Може. Пак зависи от бременността и раждането – дали новороденото веднага е изплакало, какъв е бил Абгар`ът след раждането. Това са белези, които говорят за проява и възможност за поява на гърчова симптоматика. Тези деца обикновено са по-хипотонични, по-отпуснати. Това прави впечатление на акушер-гинеколозите и неонатолозите, които провеждат доста изследвания, за да се установи дали липсата на кислород е свързана с вътремозъчен кръвоизлив. В такива случаи е важно новороденото да се консултира от детски невролог, който да даде указания, както по отношение на гърчовата симптоматика, така и за перспективата за неговото развитие.

Какви изследвания се правят, за да се установи точната причина за гърч?

От пълната кръвна картина може да се види дали става въпрос за вирусна или бактериална инфекция. Ако няма данни за бактериална инфекция, се включва антибиотична терапия, която е с продължителност десет дни. Може да се направи и микробиологично изследване. Задължително е след като приключи антибиотичното лечение да се види дали кръвната картина е в нормални стойности. След това детето се насочва към детски невролог, който провежда пълен соматичен и неврологичен статус и електроенцефалография.

Какво представлява тази електроенцефалография?

Това е неинвазивен метод, чрез който се вижда каква е фоновата активност при детето. Всяко дете според възрастта си има специфични ЕЕГ характеристики. Например при едно новородено основната активност се състои от делта-вълни, тоест има една по-забавена активност, която е в рамките на нормалното. Ние провокираме тази фонова активност, за да разберем дали няма да се появи някаква патология. Имаме една фотостимулация, която се изразява в светване на лампичка, когато детето се държи от майката или от бащата и се наблюдава дали е налице промяна в активността. Тоест при наличие на гърчова симптоматика при фотостимулацията по време на светването на лампичката се явява едно специфично, още по-силно забавяне на трасето на основната активност, което е белег за появата на така наречения епилептичен синдром в по-късна възраст или нещо, което изисква провеждане на антиконвулсивно лечение.

При деца на 6-месечна възраст, които нямат и не се очертава да имат гърчова симптоматика, се появяват така наречените сънни вретена. При здрави дечица те са симетрични, което означава, че такова дете има адекватно нервно-психично развитие. Но когато липсват сънни вретена, вече говорим за проблем, който може да бъде разрешен напред във времето – след месец или два. Тогава отново се прави ЕЕГ. Много често при деца с изявена симптоматика – във вид на гърчове или лек двигателен дефицит, елекроенцефалографията показва, че няма отклонение, което налага спиране на лечението. Затова на всяко дете трябва да се гледа индивидуално спрямо неговите оплаквания и клинична картина. ЕЕГ-то се явява само метод, който допринася да определим каква е перспективата за неговото развитие.

Кои неврологични заболявания могат да доведат до поява на гърчове?

Менингококовият менингит или менингококуцемията, при която има фудроянтно протичане на инфекцията, тоест отведнъж детето изпада в състояние, при което освен висока температура има еднократен гърч, който преминава до известна степен (понякога е по-кратък, друг път е по-продължителен). От клиничната картина и при преглед се установява само наличие на петехии по кожата (които са много специфични и обикновено обхващат долните крайници). Освен всичко има и наличие на менингорадикуларен синдром (при 6-7-годишни деца). Но там се забелязват и други неврологични отклонения при прегледа. Най-важното е при първите часове след появата на високата температура да се съблече детето, да бъде прегледано от невролог от горе до долу, за да се види дали детето има петехии по кожата.

Може ли след някаква травма да се появят гърчове?

Възможно е. Това често се случва при деца на 2-3-годишна възраст, които тичат, играят, падат от люлки или от количката. Получават първо комоцио, при което повръщат непосредствено след травмата. Понякога има силен плач и след това детето заспива. В такива случаи то задължително трябва да бъде заведено на консултация с неврохирург. Да се направи рентгенова снимка, защото някои фрактури изискват хоспитализация.

След комоцио трябва да се спазва един спокоен режим около десет дни. Детето не бива да става, освен в случаите за тоалетна, да не гледа телевизия, телефони и други подобни устройства. Разбира се, подходящо е да се включи и медикамент, който да подобрява окислителните функции на мозъка.

Как трябва да реагират близките, когато детето получи гърч в домашни условия?

Хората обикновено са много притеснени. Винаги казвам на родителите, че в такава ситуация трябва да е свободна устната кухина, да няма никаква храна. Главичката на детето да е на една страна, защото понякога по време на гърча, пък и след това, се явява повръщане и има опасност от задушаване. И да се изчака времето, в което детето ще излезе от този гърч.

Може ли гърч да доведе до кома?

Може, зависи от продължителността му. Това са така наречените епилептични статуси, които могат да продължат 15-20 минути. Има деца, които и с часове не могат да излязат от това състояние и трябва да бъдат интубирани.

Какво е лечението на гърчовете?

Първо трябва да се постави точна диагноза, да се види дали се касае за прости, сложни гърчове или епилептичен синдром. Лечението при простите гърчове е с профилактика. Когато детето е болно и с температура около 37-38 градуса, която не спада през следващите няколко дни, тогава се поставя диазепам или се дават таблетки диазепам, съобразно килограмите му. Този медикамент се взема еднократно за деня, не зависи от това дали личният лекар е изписал антибиотик или други лекарства.

При сложните гърчове се прилага антиконвулсивна терапия, която се назначава от специалист невролог.

В най-обикновените случаи гърчовата симптоматика бързо се овладява. Децата имат нормална енцефалографска характеристика. Когато минат две години от лечението и ЕЕГ-то е нормално, то се прекратява. И детето дефинитивно е оздравяло.

При по-сложни случаи, при които е установено, че детето например има фамилна обремененост, гърчовете, въпреки основния антиконвулсант, персистират (тоест минават няколко месеца, то пак прави гърч), тогава вече се изисква отново хоспитализация и преоценка на основната терапия – за включване на друг антиконвулсант. Аз в своята практика винаги се придържам към монотерапия. Такива деца се диспансеризират, проследяват се и четири пъти в годината имат право на преглед при детски невролог. Два пъти в годината им се извършва енцефалографско изследване, което се поема от НЗОК. Разбира се, ако е необходимо, то може да се прави и повече пъти.

Медикаментите, с които се лекуват такива деца, могат ли да доведат до други здравословни проблеми?

Повечето от тези медикаменти минават през черния дроб, което може да доведе до промяна на трансаминазната активност, тоест да са завишени чернодробните показатели. А те се завишават често и при интеркурентни инфекции. Тогава това дете се насочва са консултация с детски гастроентеролог.

Имате ли наблюдения дали COVID – 19 може да провокира гърч?

Засега няма такива данни, че тази инфекция би могла да отключи гърч. Но съветът ми е децата, които са с епилептичен синдром, да се ваксинират срещу COVID – 19.

Екатерина Димитрова

Напиши първи коментар

Коментари

Your email address will not be published.


*