СТЕРОИДНИТЕ ИНЖЕКЦИИ ВЛОШАВАТ ОСТЕОАРТРИТА НА КОЛЯНОТО

Две проучвания, сравняващи инжекции, които обикновено се използват за облекчаване на болката при остеоартрит на коляното, установиха, че инжекциите с кортикостероиди влошават проявите на остеоартрита. Резултатите от проучванията бяха представени на годишната среща на Радиологичното общество на Северна Америка (RSNA), съобщи Medical Xpress.

Остеоартритът е най-често срещаната форма на артрит, засягаща 32,5 милиона възрастни в САЩ. Остеоартритът на коляното е хронично, дегенеративно и прогресивно състояние – с приблизителна честота от 800 хиляди пациенти всяка година. Повече от 10% от пациентите с остеоартрит на коляното търсят неинвазивно лечение за облекчаване на болката чрез инжекции с кортикостероиди или хиалуронова киселина.

И двете проучвания са проведени върху извадка от пациенти от The Osteoarthritis initiative с остеоартрит на коляното, проследявани в продължение на 14 години.

В първото проучване изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско са проучили данните на 210 участници, 70 от които са получили интраартикуларни инжекции и контролна група от 140 души, които не са получавали инжекции през период от две години. От 70-те пациенти от първата група 44 са били инжектирани с кортикостероиди, а 26 – с хиалуронова киселина. Хората от двете групи са били съпоставени по възраст, пол, индекс на телесна маса, резултати за болка и физическа активност и тежест на заболяването. Ядрено-магнитен резонанс е извършван на всички пациенти по време на инжектирането и две години преди и след това.

Авторите са установили, че кортикостероидните инжекции в коляното са значително свързани с цялостното прогресиране на остеоартрита в коляното. Подобна корелация не се наблюдава при инжектираните с хиалуронова киселина. В сравнение с контролната група те имат намалена прогресия на остеоартрита, по-специално при лезии на костния мозък.

Във второто проучване изследователи от Университета по медицина и наука “Розалинд Франклин” са сравнили радиографската прогресия на остеоартрит при пациенти, които са получавали инжекции с кортикостероиди и хиалуронова киселина.

Избрани са 150 пациенти. 50 от тях са получили инжекции с кортикостероиди, 50 – инжекции с хиалуронова киселина. И 50 не са били инжектирани с никакви лекарства за период от 36 месеца. Групите са били съпоставени по пол, индекс на телесна маса и рентгенови находки.

В сравнение с пациентите, които са получили инжекции с хиалуронова киселина или изобщо не са лекувани, пациентите, инжектирани с кортикостероиди, са имали значително по-голяма прогресия на остеоартрита, включително стесняване на медиалната ставна цепка, което е признак на заболяването.

Напиши първи коментар

Коментари

Your email address will not be published.


*