МУ – ВАРНА Е ДОМАКИН НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИ ОФТАЛМОЛОЗИ

От 28 март до 1 април по инициатива на Българското дружество по офталмология (БДО) се провежда специализирано обучение за млади офталмолози, насочено към събиране, обработка и представяне на научни резултати, съобщиха от МУ – Варна. То е в партньорство с Българската академия на науките, Медицинските университети във Варна, Плевен, Пловдив и София, а лекторите са осигурени от безвъзмезден грант, предоставен от фармацевтичния бизнес. Целта на обучението е повишаване на научно-изследователските умения и компетенции на младите офталмолози, с акцент върху възможностите за кариерно развитие с научна насоченост.

В програмите за специализация няма модул за научно развитие и специализантите, които не са докторанти, не получават структурирано обучение. Акцентите на обучителния форум са епидемиология, биостатистика, анализ на публикуваната литература и интерпретация на собствени и чужди резултати. Особено внимание ще бъде обърнато на качеството на живот, значението на неговото измерване и ролята на качеството на зрение в този контекст.

Акцентът е върху съвременните изисквания за обобщаване на собствения и литературен опит в публикации, с възможност за изпращане към списание в реферирани бази данни. БДО отчита, че независимо от високата квалификация на българските офталмолози, наукометричните показатели на цялата общност се нуждаят от подобрение. Ето защо таргетирането на младите специализанти е инвестиция, която ще осигури силна научна позиция в бъдеще.

Отчитайки факта, че специализантите имат много ангажименти, семинарът ще се проведе в три точки на България, което позволява дневно участие без пътуване и престой. На 28 март домакин е МУ – Варна, на 31 март – МУ – Пловдив, а на 1 април – Българската академия на науките.

Участниците в семинара имат възможност още тази година да приложат наученото и да го превърнат в ценна компетенция, като могат да участват в конкурс за най-добро научно съобщение. Финалът му ще се проведе на 28 септември в курорта Албена, по време на 25-я Конгрес на БДО – под надслов „Светлината има значение“.

Напиши първи коментар

Коментари

Your email address will not be published.


*