ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРЕН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЦЗПБ В СОФИЯ

На 5 април 2023 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес бул. „Генерал Столетов“ № 44А ще се състои церемония за началото на строително-ремонти работи за изграждане на модерен лабораторен комплекс по проект BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, съобщиха от НЦЗПБ. В проекта си партнират Националният център по заразни и паразитни болести, Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към Българската академия на науките, Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт и Медицинският институт на Министерството на вътрешните работи. Стойността на проекта е 23 638 258 лева.,  осигурени от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, като 85% от финансирането е от бюджета на ЕС, а 15% – от националния бюджет.

Основната цел е да се осигури бърз и ефективен трансфер на фундаменталните научни изследвания в областта на инфекциите и имунния отговор към медицинската практика за нуждите на индивидуалното и обществено здраве.

По проекта се финансира създаването на уникален за България научноизследователски комплекс „Център за компетентност“ – в съответствие с най-добрите европейски и световни стандарти, осигурен с оборудване от последно поколение и екип от изключителни специалисти.

Резултатите от дейността на Центъра за компетентност са предпоставка за разработването и прилагането на модели за навременна и точна диагностика на инфекциозните заболявания, предотвратяването на епидемични взривове от нови и непознати патогени и прогнозирането на епидемии.

Научните достижения на Центъра ще имат голямо приложение и в разработването на персонализирани методи за диагностика, мониторинг и лечение на остри и хронични инфекции, които са в основата на „медицината на бъдещето“.

Важна част от проекта, който се изпълнява от средата на 2018 г., е ремонтът на базата на НЦЗПБ на бул. „Генерал Столетов“ 44А за над три милиона лева и превръщането ѝ в модерен лабораторен комплекс. Ще бъдат  изграждани  лаборатории за молекулярно-генетичен анализ, за електронна микроскопия и морфологичен анализ на бактерии и вируси, както и за пръв път у нас – лаборатории с трето ниво на защита при работа с бактерии и вируси. Предвидено е създаване на първата по рода си у нас биологична банка за уникални бактериални и вирусни щамове и клинични проби от пациенти в различни фази на инфекции и патоген-специфична терапия.

Напиши първи коментар

Коментари

Your email address will not be published.


*