ЖЕНИТЕ ГУБЯТ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ЖИВОТ СЛЕД ИНФАРКТ В СРАВНЕНИЕ С МЪЖЕТЕ

Pixabay.com

Ново проучване показва, че жените губят повече години живот след инфаркт в сравнение с мъжете, съобщиха от Karolinska Institutet. 50-годишна жена с голям инфаркт губи средно 11 години, докато 80-годишен мъж с малък инфаркт – средно 5 месеца живот. Проучването се ръководи от изследователи от Karolinska Institutet и Danderyd Hospital и резултатите са публикувани в списание Circulation.

Инфарктът е една от най-честите причини за смърт в световен мащаб и има голямо влияние върху продължителността на живота на населението. Разбирането как дадено заболяване влияе на дълголетието е важно, за да можем да идентифицираме високорисковите групи и в същото време да допринесем за важни знания, които подобряват планирането на грижите в бъдеще, отбелязват учените.

В новото проучване са изследвани 335 000 души с първи инфаркт и регистрирани в регистъра за качество SWEDEHEART през периода 1991-2022 г. Индивидите с инфаркт са сравнени с 1,6 милиона индивида без инфаркт чрез използване на данни от Статистиката на Норвегия и Националния съвет по здравеопазване и социални грижи.

Използвайки сравнителната популация и новите статистически методи, може да се изчисли разликата в очакваната продължителност на живота между индивидите с инфаркт и индивидите за сравнение, като се даде мярка за това колко продължителността на живота е съкратена поради заболяването.

Установихме, че има големи разлики между различните групи. Жените и младите индивиди губят най-много продължителност на живота в случай на инфаркт. При нарушена помпена функция на сърцето след инфаркта ефектите са още по-големи. Например, 50-годишна жена с намалена помпена функция ще загуби средно 11 години през 2022 г. в сравнение с 80-годишен мъж с нормална помпена функция, който ще загуби средно 5 месеца от живота си, казва първият автор Кристиан Рейтан – изследовател в отдела по клинични науки, болница Danderyd, Karolinska Institutet.

Изследователите също така успяха да вземат предвид разликите в доходите, образованието, други заболявания и лекарства по време на заболяването – нещо, което допринесе за измерване на ефекта от самия инфаркт, когато всичко останало беше изключено.

Резултатът показа, че голяма част от съкращаването на живота се обяснява с фактори, различни от самия инфаркт, но които все още могат да бъдат свързани с инфаркти – като социално-икономически или други заболявания като високо артериално налягане и диабет. Ако приемем, че пациентът е със запазена сърдечна функция, видяхме, че разликата между половете е изчезнала. Ние тълкуваме това в смисъл, че ефектът от сърдечния удар, а оттам и грижите за него, са равни между половете и че голямото скъсяване на продължителността на живота, което наблюдаваме при жените, се дължи на разликите в рисковите фактори, други заболявания и социоикономика, посочва Кристиан Рейтан.

Напиши първи коментар

Коментари

Your email address will not be published.


*